PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty 07/20191 YLEISTÄ

Liity asiakasomistajaksi-verkkopalvelun (jäljempänä Palvelu) käyttäminen ja sivustoilla vierailu edellyttää Asiakkailta jäljempänä esitettyjen ehtojen ja sääntöjen hyväksymistä ja noudattamista. Tämän vuoksi on tärkeää, että Asiakas lukee esitetyt ehdot huolellisesti.

Ehtoja noudatetaan muiden sopimusehtojen (Asiakasomistajasopimus), S-ryhmän asiakasomistajajärjestelmän sääntöjen, osuuskaupan sääntöjen ja Palvelussa olevien ohjeiden lisäksi. Mikäli muut sopimusehdot tai ohjeet ovat näiden ehtojen kanssa ristiriitaisia, noudatetaan Palvelussa ensisijaisesti näitä ehtoja, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu.

Asiakas hyväksyy jäljempänä esitetyt Palvelun ehdot ja säännöt, mikäli vierailee ja/tai käyttää Palvelua.

Riippumatta siitä, mistä maasta Palvelua käytetään, Palveluun sovelletaan Suomen lakia.2 PALVELUNTARJOAJA

Palvelu on S-ryhmän (S-ryhmällä tarkoitetaan osuuskauppoja ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskuntaa tytäryhtiöineen) verkkopalvelu, jonka omistaa ja sen kehitystä koordinoi SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta).3 PALVELUN SISÄLTÖ

Palvelun käyttöoikeus on S-ryhmän osuuskaupan (asiakasomistajajärjestelmän piiriin kuuluvan osuuskaupan) asiakasomistajiksi haluavilla Asiakkailla. Palvelu on tarkoitettu asiakasomistajasopimuksen tekemiseksi ja solmimiseksi sähköisen allekirjoituksen avulla.

Palvelussa Asiakas täydentää hakemuslomakkeen tiedot, perehtyy sopimusehtoihin ja hyväksyy ne sekä antaa hakemukselleen sähköisen allekirjoituksen tunnistautuessaan verkkopankissa tai mobiilivarmenteella. Lisäksi Asiakas maksaa verkkomaksuna osuuskaupan osuusmaksun tai mahdollisen osaosuusmaksun valintansa mukaan.

Asiakasomistajaksi liittyminen edellyttää Suomen viranomaisen myöntämää henkilötunnusta, vakituista osoitetta Suomessa sekä etujen maksutilin avaamista S- Pankkiin. Palvelussa Asiakas antaa tiedot, joita tarvitaan osuuskaupan asiakasomistajaksi liittymiseen sekä hyväksyy sopimukset ja ehdot allekirjoittamalla sopimuksen sähköisesti (TUPAS/mobiilivarmenne). Asiakas voi Palvelussa tallentaa itselleen omat kappaleensa tekemistään sopimuksista. S-Pankin asiakkuuden ja S-Tilin avauksen voi verkossa liittynyt suorittaa sähköpostiinsa saamastaan jäseneksi liittymisen vahvistavasta viestistä tai asioimalla S-ryhmän asiakasomistajapalvelussa.

Asiakkaan tunnistamisessa hyödynnetään pankkien TUPAS-tunnistuspalvelua tai mobiilivarmennetta.

S-ryhmällä on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen toimintaan ja sisältöön muutoksia.

Asiakasomistajaksi voi liittyä ja myös S-ryhmän toimipaikoissa tai tilata hakemuslomakkeen S-ryhmän asiakasomistajapalvelusta 010 76 5858 ma-pe klo 8-20 (0,084 €/min).

3.1 Asiakasomistajaksi liittyminen Palvelussa

Asiakkaan, joka liittyy Palvelussa asiakasomistajaksi, tulee antaa asiakassuhteen hoitamista varten tarvittavat henkilö- ja yhteystiedot hakemuslomakkeella. Asiakasomistajaksi liittyessään asiakas sitoutuu noudattamaan osuuskaupan sääntöjä ja asiakasomistajuuden periaatteita. Palvelussa annettavat asiakasomistajuuteen liittyvät tiedot tallennetaan S-ryhmän asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriin.

Asiakasomistajaksi liittyminen edellyttää Asiakkaan tunnistamista sekä osuuskaupan säännöissä määritellyn osuusmaksun maksamista. Palvelussa Asiakas tunnistautuu verkkopankkitunnustensa tai mobiilivarmenteen avulla ja maksaa joko koko osuusmaksun tai mahdollisen osaosuusmaksun omassa verkkopankissaan pankkitunnuksillaan. Asiakasomistajaksi liittyminen edellyttää myös etujen maksutilin avaamista S-Pankkiin. Tilin voi avata joko sähköpostiin lähetetystä vahvistusviestistä tai asioimalla S-ryhmän asiakasomistaja- ja S-Pankki -pisteessä.

Liittymisen jälkeen Asiakas saa postitse S-Etukortti käteisen, jolla pääsee hyödyntämään asiakasomistajaetuja toimipaikoissa.4 PALVELUN KÄYTÖN TEKNISET EDELLYTYKSET

Asiakkaan on omalla kustannuksellaan hankittava palvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja puhelin- tms. tietoliikenneyhteydet sekä muut tarvittavat palvelut ja vastata niiden käyttö - ja ylläpitokustannuksista, turvallisuudesta ja toimivuudesta. SOK ei takaa, että palveluja voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Mikäli Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun toimivuutta ja/tai turvallisuutta on SOK:lla oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen. SOK vastaa omien tietojärjestelmiensä osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty.

Mikäli palvelua käytetään yhteiskäyttöiseltä tietokoneelta (esim. oppilaitos, kirjasto tms.) tulee Asiakkaan huolehtia että:

 •   - WWW - selain ei ole tallentanut tunnistetietoja kyseisen tietokoneen muistiin
 •   - tietokoneen välimuisti on tyhjennetty.

 

4.1 WWW - selain ja versio

 •  - Internet Explorer 10.x (tai uudempi versio)
 •  - Opera 9 (tai uudempi versio)
 •  - Mozilla Firefox 4.0 (tai uudempi versio)
 •  - Safari 4 (tai uudempi versio)
 •  - Google Chrome 7

 

4.2 Cookie (eväste, pipari)

Palvelu hyödyntää evästeitä eli käyttäjän tietokoneeseen tallennettavia pieniä tekstitiedostoja palvelun istunnon hallitsemisessa ja kävijäseurannassa. Evästeiden avulla analysoidaan, miten käyttäjä käyttää verkkopalvelua. Evästeiden käyttäjästä tallentamat tiedot sisältävät tunnistetietoja selaimesta, sivuston käytöstä sekä käyttäjän tietokoneen IP-osoitteesta.

Palvelu hyödyntää verkkosivuston käytön analysoimisessa kävijäseurantapalvelua. SOK hyödyntää näin kerättyjä tilastotietoja palvelun kehittämisessä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön muuttamalla internet-selaimen asetuksia. Evästeiden käytön estäminen voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toimivuuteen. Käyttämällä Palvelua käyttäjä antaa suostumuksensa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalle tietojen käsittelylle.

4.3 JavaScript

Palvelun käyttö edellyttää WWW - selaimelta JavaScript - ominaisuuden käyttöä. JavaScript - ominaisuuden hyödyntämisellä pyritään helpottamaan lomakkeen täydentämistä sekä lomakkeelle syötettyjen tietojen tarkistuksia (kuten esimerkiksi osaosuusmaksu - summan suuruuden tarkistaminen). JavaScript - ominaisuutta ei käytetä missään haitallisessa tai vahingollisessa tarkoituksessa.

Mikäli Asiakkaan tietokoneen selaimen asetuksissa JavaScript - ominaisuuden käyttö on estetty, Palvelussa saattaa esiintyä hankaluuksia lomakkeen tietojen täydentämisessä ja liittymislomakkeen sivulta toiselle siirryttäessä ja tällöin palvelun käyttäminen saattaa olla mahdotonta.5 TUNNISTAUTUMINEN JA VERKKOMAKSU

Palvelussa Asiakas tunnistetaan TUPAS-standardin mukaisen verkkopankki- tunnistuksen avulla. Samalla Asiakas hyväksyy tunnistautumisen sähköisenä allekirjoituksena. Palvelun käyttäminen ei onnistu, mikäli Asiakkaalla ei ole käytössään Palvelua tukevia pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. Sopimuksen allekirjoittanut Asiakas voi halutessaan siirtyä Palvelusta tunnistautuneena toiseen S-ryhmän verkkopalveluun, jossa käytetään Omat tiedot - palvelua. Siirtyminen tunnistautuneena edellyttää aina sitä, että Asiakas on hyväksynyt toisen Verkkopalvelun käyttöehdot.

Osuusmaksun tai osaosuusmaksun maksaminen tapahtuu pankkien tarjoaman verkkomaksupalvelun avulla. Palvelun käyttö ei ole mahdollista, mikäli Asiakkaalla ei ole Palvelua tukevia pankkitunnuksia käytössään.

Pankkitunnukset, joita Asiakas käyttää asioidessaan verkkopankissa ovat Asiakkaan ja pankkien välisten sopimusehtojen mukaiset. SOK ei ole vastuussa pankkitunnuksiin liittyvissä kysymyksissä eikä tämä Palvelu käsittele millään tavalla Asiakkaan pankkitunnuksia.6 PALVELUN KÄYTTÖAJAT

Palvelu on käytössä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset.

SOK voi perustellusta syystä rajoittaa palvelun käyttöaikaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalleen palvelussa. SOK pyrkii tekemään ilmoituksen hyvissä ajoin etukäteen.7 TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKKI

Palveluun liittyvän tekstien, kuvien, ulkoasun, tunnusmerkkien tai muun sisällön omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki - ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat SOK:lle tai tunnistautumiseen ja verkkomaksamiseen liittyen pankeille ellei sitä erikseen palvelussa ole nimenomaan ilmoitettu kuuluvan kolmannelle osapuolelle. Kaikki oikeudet tekijänoikeuksiin ja tavaramerkkeihin on pidätetty.

Palvelun ja WWW - sivujen käyttö yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Sisällön muuttaminen ja jäljentäminen ei ole sallittua. Sisältöä ei ole luvallista kopioida tai käyttää muuallakaan tavoin ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palvelua ja siellä esitettyä aineistoa saa katsella, selata ja tallentaa Asiakkaan päätelaitteelle sekä tulostaa osia siitä omaan henkilökohtaiseen käyttöön.8 PALVELUNTARJOAJAN OIKEUS PÄIVITTÄÄ JA KESKEYTTÄÄ PALVELU

SOK pidättää oikeuden päivittää palvelua/ WWW - sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. SOK:lla on oikeus keskeyttää palvelun käyttäminen joko kokonaan tai tietyn Asiakkaan osalta, mikäli Asiakas ei noudata palveluja koskevia ehtoja tai milloin SOK:lla on perusteltu syy epäillä, että palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai tavalla, joka saattaa aiheuttaa vahinkoa tai vahingonvaaran S-ryhmälle, muulle palveluntarjoajalle tai sivulliselle.9 PALVELUNTARJOAJAN VASTUURAJOITUKSET

SOK ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. SOK ei vastaa muiden palveluntarjoajien toiminnasta, palveluista tai tuotteista.

SOK ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta S-ryhmän toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen vastuusta vapauttava este voi olla esimerkiksi:

 •  - viranomaisen toimenpide,
 •  - sota tai sen uhka, kapina tai mellakka,
 •  - S-ryhmästä riippumaton häiriö postin kulussa, automaattisessa tietojenkäsittelyssä, tiedon siirrossa, muussa sähköisessä viestinnässä tai sähkön saannissa,
 •  - tulipalon tai muun turman aiheuttama keskeytys tai viivästys pankin toiminnassa,
 •  - työtaistelutoimi kuten lakko, sulku, boikotti tai saarto, vaikkei se S-ryhmää koskisikaan. Ylivoimainen este tai muu edellä mainittu olosuhde oikeuttaa SOK:n keskeyttämään palvelun tarjoamisen toistaiseksi.