HANTERING AV PERSONUPPGIFTER OCH DATASKYDD
 

Uppdaterad 07/2019

Webbtjänsten "Anslut dig som ägarkund" (nedan kallad Tjänsten) är en webbtjänst som S - gruppen (med S - gruppen avses handelslagen och SOK med dotterbolag) tillhandahåller och där kunden (nedan kallad Kunden) kan ansluta sig som ägarkund i ett handelslag anslutet till S - gruppens ägarkundssystem. I Tjänsten hanteras personuppgifter. Vi följer finsk lagstiftning om intimitetsskydd då vi hanterar och skyddar personuppgifter. Uppgifter som Kunden har gett i Tjänsten lagras i två personregister: uppgifterna som ges då man ansluter sig som ägarkund lagras i S - gruppens ägarkunds - och kundregister. Mer information om hantering av personuppgifter s- kanava.fi/dataskydd.


Kunden som ansluter sig som ägarkund i Tjänsten identifieras genom bankernas identifieringstjänst TUPAS eller med sin mobil - ID. En fullföljd identifikation är en förutsättning för att kun den skall kunna ansluta sig som ägarkund i ett handelslag.


Anslutningen förutsätter betalning av insatsen (eller en delinsats) i handelslaget. Vid betalningen av insatsen (eller delinsatsen) utnyttjas webbankern as webbetalningstjänster. Kunden godkänner anslutningen som ägarkund i ett handelslag genom att underteckna ägarkundsavtalet i identifikationstjänsten TUPAS eller med mobil - ID.


Kunder som önskar ansluta sig som ägarkund i S - gruppens handelslag har rätt att utnyttja Tjänsten. Vi besvarar gärna frågor som berör dataskydd. Kontakta oss gärna på www.s - kanava.fi under fliken Kundtjänst.