Hantering av personuppgifter och dataskydd

Uppdaterad 08/2015

Webbtjänsten "Anslut dig som ägarkund" (nedan kallad Tjänsten) är en webbtjänst som S - gruppen (med S - gruppen avses handelslagen och SOK med dotterbolag) tillhandahåller och där kunden (nedan kallad Kunden) kan ansluta sig som ägarkund i ett handelslag ansl utet till S - gruppens ägarkundssystem. I Tjänsten hanteras personuppgifter. Vi följer finsk lagstiftning om intimitetsskydd då vi hanterar och skyddar personuppgifter. Uppgifter som Kunden har gett i Tjänsten lagras i två personregister: uppgifterna som ges då man ansluter sig som ägarkund lagras i S - gruppens ägarkunds - och kundregister , uppgifterna som ges för öppnande av en kundrelation och ett konto i S - Banken lagras i S - Banken Ab:s kundregister .

Kunden som ansluter sig som ägarkund i Tjänsten identifieras genom bankernas identifieringstjänst TUPAS eller med sin mobil - ID. En fullföljd identifikation är en förutsättning för att kun den skall kunna ansluta sig som ägarkund i ett handelslag och för att kunna godtas som kund i S - Banken.

Anslutningen förutsätter betalning av insatsen (eller en delinsats) i handelslaget. Vid betalningen av insatsen (eller delinsatsen) utnyttjas webbankern as webbetalningstjänster. I samband med anslutningen som ägarkund öppnas i Tjänsten för kunden ett konto i S - Banken för inbetalning av de ägarkundsförmåner som erläggs i pengar. Kunden godkänner anslutningen som ägarkund i ett handelslag och öppnandet av e tt konto i S - Banken genom att underteckna ägarkundsavtalet/kontoavtalet i identifikationstjänsten TUPAS eller med mobil - ID.

Kunder som önskar ansluta sig som ägarkund i S - gruppens handelslag har rätt att utnyttja Tjänsten. Vi besvarar gärna frågor som berö r dataskydd. Kontakta oss gärna på www.s - kanava.fi under fliken Kundtjänst.